19 đường 24, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

UBND Quận 12, TP. HCM tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

UBND Quận 12, TP. HCM tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

UBND Quận 12, TP. HCM tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 376 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/08/2022 đến hết ngày 22/09/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 và Trung tâm GDNN-GDTX quận 12

*****Chi tiết cụ thể như sau:

nguồn: Nguồn tin: pgdquan12.hcm.edu.vn

0961616130