19 đường 24, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Mã số: 5737 Chưa nhận lớp
Nguyễn Thị Hồng Thắm
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thắm
 • Năm sinh: 2001
 • Hiện là: Sinh Viên
 • Học trường: Trường Đại học Kinh tế - Luật
 • Chuyên ngành: Thương mại điện tử
 • Năm tốt nghiệp: 2023
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 4, Quận 7)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2
 • Môn: Toán Học, Anh Văn
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Đã Tốt Nghiệp, Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Mức Lương: 275K/Buổi, 250K/Buổi, 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5735 Chưa nhận lớp
Trương Ngô Bích Trâm
 • Họ tên: Trương Ngô Bích Trâm
 • Năm sinh: 1996
 • Hiện là: Giáo viên tự do
 • Học trường: Tốt nghiệp sư phạm HCM
 • Chuyên ngành: Sư phạm vật lý
 • Năm tốt nghiệp: 2019
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 6)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: LTĐH, Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8
 • Môn: Toán Học, Vật Lý, Hóa Học
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Giáo viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp, Thứ 7, Chủ Nhật, Sau 17h, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần, 4 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 350K/Buổi, 325K/Buổi, 300K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5734 Chưa nhận lớp
Phó Thế Minh
 • Họ tên: Phó Thế Minh
 • Năm sinh: 1994
 • Hiện là: Sinh viên năm cuối
 • Học trường: ĐH Sư phạm TPHCM
 • Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
 • Năm tốt nghiệp: 2018 - 2023
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Ngoại Ngữ, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Báo Bài, Tiếng Trung
 • Giới Tính: Nam gia sư
 • Hiện đang là: Sinh Viên Sư Phạm
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Mức Lương: 550K/Buổi, 500K/Buổi, 400K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5733 Chưa nhận lớp
Dương Anh Minh
 • Họ tên: Dương Anh Minh
 • Năm sinh: 2001
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
 • Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông
 • Năm tốt nghiệp: 2023
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Môn Tiếng Việt, Vật Lý, Lịch Sử, Sinh Học, Hóa Học, Ngữ Văn, Địa Lý, Tin Học
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7, Chủ Nhật, Thứ 6, Sau 18h, Sau 19h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Mức Lương: 275K/Buổi, 250K/Buổi, 225K/Buổi, 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5723 Chưa nhận lớp
Trần Hoàng Khánh Đoan
 • Họ tên: Trần Hoàng Khánh Đoan
 • Năm sinh: 23-10-2003
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học Khoa học tự nhiên Hồ Chí Minh
 • Chuyên ngành: Hoá học
 • Năm tốt nghiệp: 2025
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 5, Quận 10)
 • Hình thức dậy: Dậy Online
 • Lớp: Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sau 18h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần, 4 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5720 Chưa nhận lớp
Võ Nguyễn Mai Lam
 • Họ tên: Võ Nguyễn Mai Lam
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: sinh viên
 • Học trường: HUFLIT
 • Chuyên ngành: Luật
 • Năm tốt nghiệp: 2026
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận Gò Vấp)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Ngoại Ngữ, Lớp 4
 • Môn: Anh Văn
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sau 17h
 • Số buổi dạy: 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5719 Chưa nhận lớp
Phạm Thị Xuân Diệu
 • Họ tên: Phạm Thị Xuân Diệu
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Chuyên ngành: Nhật Bản học
 • Năm tốt nghiệp: 2025
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5718 Chưa nhận lớp
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
 • Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
 • Năm sinh: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
 • Hiện là: Sinh viên năm 3
 • Học trường: Văn Lang
 • Chuyên ngành: Marketing
 • Năm tốt nghiệp: 2024
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 12, Quận Gò Vấp, Huyện Hóc Môn)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Tập đọc, Môn Tiếng Việt, Anh Văn
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5715 Chưa nhận lớp
Nguyễn Thị Hoài
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hoài
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: Sinh viên năm nhất
 • Học trường: Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
 • Chuyên ngành: Logistics
 • Năm tốt nghiệp: 2021
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 4
 • Môn: Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nam/Nữ Gia Sư, Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sau 19h
 • Số buổi dạy: 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5714 Chưa nhận lớp
Lê Thị Xuân Mai
 • Họ tên: Lê Thị Xuân Mai
 • Năm sinh: 2004
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học khoa học xã hội và nhân văn
 • Chuyên ngành: Đông phương học
 • Năm tốt nghiệp: Còn là sinh viên
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 2
 • Môn: Tập đọc, Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sau 19h, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5709 Chưa nhận lớp
Trần Lệ Tuyết Mai
 • Họ tên: Trần Lệ Tuyết Mai
 • Năm sinh: 2004
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học Văn Hiến
 • Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung
 • Năm tốt nghiệp: 2026
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Môn Tiếng Việt, Hóa Học, Tiếng Trung
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh Viên Ngoại Ngữ, Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sau 18h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5708 Chưa nhận lớp
Trần Thị Ánh Ngọc
 • Họ tên: Trần Thị Ánh Ngọc
 • Năm sinh: 2000
 • Hiện là: Sinh viên năm cuối
 • Học trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Chuyên ngành: Lưu trữ học - Quản trị văn phòng
 • Năm tốt nghiệp: 2023
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 10, Quận 11, Quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Organ, Piano
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp, Sau 17h, Sau 18h, Sau 19h
 • Số buổi dạy: 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi, 275K/Buổi, 250K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5706 Chưa nhận lớp
Nguyễn Văn Thức
 • Họ tên: Nguyễn Văn Thức
 • Năm sinh: 1988
 • Hiện là: Giáo viên
 • Học trường: Đại học sư phạm Huế
 • Chuyên ngành: Sư phạm văn
 • Năm tốt nghiệp: 2010
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 10, Quận 11, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, LTĐH, Lớp 12, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6
 • Môn: Ngữ Văn
 • Giới Tính: Nam gia sư
 • Hiện đang là: Giáo viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp, Thứ 6, Sau 17h, Sau 18h, Sau 19h, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Mức Lương: 350K/Buổi, 300K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5701 Chưa nhận lớp
Trần Ngọc Diễm Trinh
 • Họ tên: Trần Ngọc Diễm Trinh
 • Năm sinh: 1994
 • Hiện là: Giáo viên
 • Học trường: Nguyễn Tất Thành, Kingston International School
 • Chuyên ngành: Tiếng Anh
 • Năm tốt nghiệp: 2015
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Học tại nhà giáo viên, Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Ngoại Ngữ
 • Môn: Anh Văn
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Giáo viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Mức Lương: 250K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5700 Chưa nhận lớp
Trần Ngọc Diễm Trinh
 • Họ tên: Trần Ngọc Diễm Trinh
 • Năm sinh: 1994
 • Hiện là: Giáo viên
 • Học trường: Nguyễn Tất Thành, Kingston Singapore
 • Chuyên ngành: Ngôn ngữ anh, quản trị kinh doanh
 • Năm tốt nghiệp: 2015 (NTT), 03/2023 (Kingston)
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Học tại nhà giáo viên, Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Ngoại Ngữ, Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Anh Văn
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Đã Tốt Nghiệp, Giáo viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Mức Lương: 350K/Buổi, 325K/Buổi, 300K/Buổi, 275K/Buổi, 650K/Buổi, 600k/Buổi, 550K/Buổi, 700K/Buổi, 750K/Buổi, 400K/Buổi, 800K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5698 Chưa nhận lớp
Phan Thị Kiều Oanh
 • Họ tên: Phan Thị Kiều Oanh
 • Năm sinh: 2004
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
 • Chuyên ngành: Marketing
 • Năm tốt nghiệp: 2026
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Môn Tiếng Việt, Anh Văn
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp, Sau 17h
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp, 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5697 Chưa nhận lớp
Nguyễn Châu Minh Tú
 • Họ tên: Nguyễn Châu Minh Tú
 • Năm sinh: 2002
 • Hiện là: Sinh viên năm 3 trường ĐH Sư phạm Tp.HCM
 • Học trường: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên ngành: Giáo dục kinh tế & pháp luật
 • Năm tốt nghiệp: 2024
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 2
 • Môn: Tập đọc, Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh Viên Sư Phạm, Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sau 19h, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5696 Chưa nhận lớp
Trần Thanh Trúc
 • Họ tên: Trần Thanh Trúc
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: Sinh viên năm Hai
 • Học trường: Đại học Quốc Tế - Quốc gia
 • Chuyên ngành: Business Administration
 • Năm tốt nghiệp: 2025
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3
 • Môn: Môn Tiếng Việt, Anh Văn
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh Viên Ngoại Ngữ, Sinh viên
 • Thời gian dạy: Thứ 3, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 1 buổi/tuần, 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần, 4 Buổi/Tuần, 5 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 275K/Buổi, 250K/Buổi, 225K/Buổi, 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5694 Chưa nhận lớp
Quyền Thị Mai Lan
 • Họ tên: Quyền Thị Mai Lan
 • Năm sinh: 2001
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Panyapiwat Institue of Management, Thailand
 • Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm
 • Năm tốt nghiệp: Chưa tốt nghiệp
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Ngoại Ngữ, Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Anh Văn
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp, 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 350K/Buổi, 325K/Buổi, 300K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5693 Chưa nhận lớp
Trần Tú Nghi
 • Họ tên: Trần Tú Nghi
 • Năm sinh: 2000
 • Hiện là: Sinh viên năm cuối
 • Học trường: Đại Học Dân Lập Văn Lang
 • Chuyên ngành: Thiết kế thời trang
 • Năm tốt nghiệp: 2023
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: LTĐH, Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6
 • Môn: Vẽ
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: 1 buổi/tuần, 2 buổi/tuần
 • Mức Lương: 350K/Buổi, 300K/Buổi, 250K/Buổi, 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
 
 
0939364936