20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Mã số: 5693 Chưa nhận lớp
Trần Tú Nghi
 • Họ tên: Trần Tú Nghi
 • Năm sinh: 2000
 • Hiện là: Sinh viên năm cuối
 • Học trường: Đại Học Dân Lập Văn Lang
 • Chuyên ngành: Thiết kế thời trang
 • Năm tốt nghiệp: 2023
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: LTĐH, Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6
 • Môn: Vẽ
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: 1 buổi/tuần, 2 buổi/tuần
 • Mức Lương: 350K/Buổi, 300K/Buổi, 250K/Buổi, 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5692 Chưa nhận lớp
Phan Thị Ngọc Diễm
 • Họ tên: Phan Thị Ngọc Diễm
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Cao đẳng kinh tế đối ngoại
 • Chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Năm tốt nghiệp: 2024
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Tập đọc, Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7, Thứ 6, Sau 17h
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Mức Lương: 300K/Buổi, 250K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5691 Chưa nhận lớp
Phan Thị Ngọc Diễm
 • Họ tên: Phan Thị Ngọc Diễm
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: Sinh viên năm 2
 • Học trường: Cao đẳng kinh tế Đối Ngoại
 • Chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Năm tốt nghiệp: Ch tốt nghiệp
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Tập đọc, Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7, Thứ 6, Sau 17h
 • Số buổi dạy: 5 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi, 250K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5690 Chưa nhận lớp
Phan Thị Ngọc Diễm
 • Họ tên: Phan Thị Ngọc Diễm
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: Sinh viên năm 2
 • Học trường: Cao đẳng kinh tế Đối Ngoại
 • Chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Năm tốt nghiệp: Ch tốt nghiệp
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Tập đọc, Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7, Thứ 6, Sau 17h
 • Số buổi dạy: 5 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi, 250K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5689 Chưa nhận lớp
Nguyễn thị bích tuyền
 • Họ tên: Nguyễn thị bích tuyền
 • Năm sinh: 1996
 • Hiện là: Nhân viên thiết kế
 • Học trường: Đh công nghệ sài gòn
 • Chuyên ngành: Designer
 • Năm tốt nghiệp: 2018
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 3, Quận 8, Quận 10)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Vẽ
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Đã Tốt Nghiệp
 • Thời gian dạy: Sau 17h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5688 Chưa nhận lớp
Nguyễn thị bích tuyền
 • Họ tên: Nguyễn thị bích tuyền
 • Năm sinh: 1996
 • Hiện là: Nhân viên thiết kế
 • Học trường: Đh công nghệ sài gòn
 • Chuyên ngành: Designer
 • Năm tốt nghiệp: 2018
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 3, Quận 8, Quận 10)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Vẽ
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Đã Tốt Nghiệp
 • Thời gian dạy: Sau 17h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5687 Chưa nhận lớp
Nguyễn thị bích tuyền
 • Họ tên: Nguyễn thị bích tuyền
 • Năm sinh: 1996
 • Hiện là: Nhân viên thiết kế
 • Học trường: Đh công nghệ sài gòn
 • Chuyên ngành: Designer
 • Năm tốt nghiệp: 2018
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 3, Quận 8, Quận 10)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Vẽ
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Đã Tốt Nghiệp
 • Thời gian dạy: Sau 17h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5686 Chưa nhận lớp
Nguyễn Thị Hoà
 • Họ tên: Nguyễn Thị Hoà
 • Năm sinh: 1989
 • Hiện là: Giáo viên
 • Học trường: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
 • Chuyên ngành: Văn học
 • Năm tốt nghiệp: 2011
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Môn Tiếng Việt, Ngữ Văn
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Giáo Viên Đứng Lớp
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp
 • Mức Lương: 250K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5685 Chưa nhận lớp
Võ thị ánh ngọc
 • Họ tên: Võ thị ánh ngọc
 • Năm sinh: 1999
 • Hiện là: Tốt nghiệp
 • Học trường: Đại học y khoa vinh
 • Chuyên ngành: Điều dưỡng
 • Năm tốt nghiệp: 2021
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Toán Học, Môn Tiếng Việt, Hóa Học
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Đã Tốt Nghiệp
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: 4 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi, 250K/Buổi, 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5684 Chưa nhận lớp
Bùi Kim Phụng
 • Họ tên: Bùi Kim Phụng
 • Năm sinh: 2000
 • Hiện là: Nhân viên văn phòng, sinh viên sắp tốt nghiêpj
 • Học trường: Đại học công nghiệp Tp HCM
 • Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Năm tốt nghiệp: 2022
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Quận Phú Nhuận, Huyện Hóc Môn)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Ngoại Ngữ, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Tập đọc, Toán Học, Môn Tiếng Việt, Anh Văn, Ngữ Văn
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh Viên Ngoại Ngữ
 • Thời gian dạy: Sau 19h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp, 1 buổi/tuần, 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần, 4 Buổi/Tuần, 5 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi, 250K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5683 Chưa nhận lớp
Dương Phan Thục Uyên
 • Họ tên: Dương Phan Thục Uyên
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học FPT
 • Chuyên ngành: Ngôn ngữ anh
 • Năm tốt nghiệp: 2025
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9, Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Tập đọc, Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp, Sau 17h
 • Số buổi dạy: 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 300K/Buổi, 250K/Buổi, 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5679 Chưa nhận lớp
PHẠM THU HIỀN
 • Họ tên: PHẠM THU HIỀN
 • Năm sinh: 2002
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
 • Năm tốt nghiệp: 2026
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 3, Quận 5, Quận 9, Quận 10, Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại trung tâm, Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 12, Lớp 11, Lớp 8, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Hóa Học
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp, Sau 19h
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp, 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 225K/Buổi, 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5678 Chưa nhận lớp
Nguyễn Thảo Ly
 • Họ tên: Nguyễn Thảo Ly
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: Sinh viên năm 2
 • Học trường: Đại học Ngân hàng TP.HCM
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Năm tốt nghiệp: 2024
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận Thủ Đức)
 • Hình thức dậy: Dậy Online, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Môn Tiếng Việt, Lịch Sử, Anh Văn, Sinh Học, Địa Lý
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp, Sau 17h, Sau 18h, Sau 19h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp, 1 buổi/tuần, 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần, 4 Buổi/Tuần, 5 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 350K/Buổi, 325K/Buổi, 300K/Buổi, 275K/Buổi, 250K/Buổi, 225K/Buổi, 200K/Buổi, 450K/Buổi, 400K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5677 Chưa nhận lớp
Đỗ Thị Bích Ngọc
 • Họ tên: Đỗ Thị Bích Ngọc
 • Năm sinh: 2002
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM
 • Chuyên ngành: Báo chí
 • Năm tốt nghiệp: 2024
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 2
 • Môn: Tập đọc, Toán Học, Môn Tiếng Việt
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sau 19h, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5676 Chưa nhận lớp
Lê Thị Ngọc Trâm
 • Họ tên: Lê Thị Ngọc Trâm
 • Năm sinh: 2003
 • Hiện là: Sinh viên năm 2
 • Học trường: Đại học Tài chính-Marketing
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
 • Năm tốt nghiệp: 2025
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 9)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Rèn Chữ, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Tập đọc, Toán Học, Môn Tiếng Việt, Vật Lý, Hóa Học
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7, Chủ Nhật, Thứ 6, Sau 19h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5674 Chưa nhận lớp
Phạm Thị Thu Hiền
 • Họ tên: Phạm Thị Thu Hiền
 • Năm sinh: 2002
 • Hiện là: sinh viên
 • Học trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
 • Chuyên ngành: Quản Trị nhà hàng
 • Năm tốt nghiệp: 2024
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 3)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 3
 • Môn: Báo Bài
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Thứ 4, Thứ 6
 • Số buổi dạy: 2 buổi/tuần
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5673 Chưa nhận lớp
Nguyễn Thị Huyền Trân
 • Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trân
 • Năm sinh: 2000
 • Hiện là: Nhân viên công ty thiết bị y tế IDSMED
 • Học trường: Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Chuyên ngành: Vật Lý kỹ thuật
 • Năm tốt nghiệp: 2022
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 8, Quận 10, Quận Tân Bình)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Ngoại Ngữ, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1
 • Môn: Tập đọc, Báo Bài, Toán Học, Môn Tiếng Việt, Vật Lý, Anh Văn, Hóa Học
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Đã Tốt Nghiệp
 • Thời gian dạy: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Chủ Nhật, Thứ 6, Sau 18h, Sau 19h, Các Ngày 3 - 5 - 7, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp, 1 buổi/tuần, 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần, 4 Buổi/Tuần, 5 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 350K/Buổi, 325K/Buổi, 300K/Buổi, 275K/Buổi, 250K/Buổi, 500K/Buổi, 450K/Buổi, 400K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5672 Chưa nhận lớp
PHAN THÀNH VINH
 • Họ tên: PHAN THÀNH VINH
 • Năm sinh: 2004
 • Hiện là: sinh viên
 • Học trường: đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tphcm
 • Chuyên ngành: vật lý học
 • Năm tốt nghiệp: 2026
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Huyện Nhà Bè)
 • Hình thức dậy: Học tại nhà giáo viên, Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2
 • Môn: Toán Học
 • Giới Tính: Nam gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp, 3 buổi/tuần
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5671 Chưa nhận lớp
Nguyễn Như Quỳnh
 • Họ tên: Nguyễn Như Quỳnh
 • Năm sinh: 2004
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh
 • Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế
 • Năm tốt nghiệp: 2026
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 3, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1, Lớp lá
 • Môn: Báo Bài, Môn Tiếng Việt, Lịch Sử, Anh Văn, Ngữ Văn, Địa Lý
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Sắp Xếp, Các Ngày 2 - 4 - 6
 • Số buổi dạy: Sắp Xếp, 1 buổi/tuần, 2 buổi/tuần, 3 buổi/tuần, 4 Buổi/Tuần
 • Mức Lương: 350K/Buổi, 300K/Buổi, 275K/Buổi, 250K/Buổi, 225K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
Mã số: 5670 Chưa nhận lớp
Nguyễn Như Quỳnh
 • Họ tên: Nguyễn Như Quỳnh
 • Năm sinh: 2004
 • Hiện là: Sinh viên
 • Học trường: Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM
 • Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế
 • Năm tốt nghiệp: 2026
 • Nơi dậy: Hồ Chí Minh (Quận 3)
 • Hình thức dậy: Dạy kèm tại nhà
 • Lớp: Lớp 3
 • Môn: Báo Bài
 • Giới Tính: Nữ gia sư
 • Hiện đang là: Sinh viên
 • Thời gian dạy: Thứ 4, Thứ 6
 • Số buổi dạy: 2 buổi/tuần
 • Mức Lương: 200K/Buổi
 • Liên hệ: 0939364936
 • Đăng ký gia sư này
 
 
0939364936