19 đường 24, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Trường Đại học CNTT & TT Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau:

 

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 18/10/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt – Hàn, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: vku.udn.vn

 

0961616130