19 đường 24, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022

UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022

UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022

 15/09/2022

 
 
 
 

UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 121 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/09/2022 đến 17h00 ngày 14/10/2022

– Địa điểm:Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Bảo

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn

0961616130