19 đường 24, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

 

1. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 18/10/2022

– Địa điểm:Ban tổ chức-hành chính, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: cs2.ftu.edu.vn

 

0961616130