20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25/11/2019; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
Căn cứ Kế hoạch số 849/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022;
Thực hiện Công văn số 683/SNV-CCVC ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng, cơ cấu cần tuyển
1.1. Số lượng cần tuyển: 104 chỉ tiêu.
1.2. Cơ cấu cần tuyển:
1.2.1. Khối Mầm non: 09 chỉ tiêu, (Có bảng biểu cụ thể kèm theo).
1.2.2. Khối Tiểu học: 71 chỉ tiêu, (Có bảng biểu cụ thể kèm theo).
1.2.3. Khối THCS: 24 chỉ tiêu, (Có bảng biểu cụ thể kèm theo).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
a) Điều kiện chung
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
– Đối với giáo viên Mầm non: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên;

– Đối với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở: có bằng Đại học sư phạm trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
– Đối với nhân viên: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có trình độ
chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
Đối với những người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên ngoại ngữ: cấp Tiểu học, THCS phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên các trường Tiểu học, THCS mà có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, nhưng không thuộc ngành đào tạo sư phạm thì thực hiện theo nội dung Công văn 336/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số nội dung liên quan đến trình độ được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
3. Nội dung và hình thức tuyển dụng
a) Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.
+ Nội dung thi: kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian thi 180 phút.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2
+ Thời gian: sáng ngày 09/10/2022 (Chủ Nhật).
+ Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện sẽ có thông báo cụ thể sau.
5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 08/9/2022.
– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu trực tiếp hoặc theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển tại đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng hoặc tại phòng Nội vụ huyện.
– Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Trên đây là thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện năm 2022.

***** Tài liệu đính kèm:

– Chỉ tiêu tuyển dụng

Nguồn tin: thanhmien.haiduong.gov.vn

0939364936