20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng giáo viên ngành GD&ĐT năm 2022

UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng giáo viên ngành GD&ĐT năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 849/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022; Công văn số 683/SNV-CCVC ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà về tổ chức tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà năm 2022.
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà thông báo tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
– Đối với giáo viên Mầm non: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên;
– Đối với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở: có bằng Đại học sư phạm trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
Đối với những người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên ngoại ngữ cấp Tiểu học và THCS thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam đối với ngoại ngữ cần tuyển dụng.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên các trường Tiểu học, THCS mà có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, nhưng không thuộc ngành đào tạo sư phạm thì thực hiện theo nội dung Công văn 336/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số nội dung liên quan đến trình độ được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
II. Chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển
Tổng chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 là: 98 chỉ tiêu (có biểu chi tiết kèm theo Thông báo này)

 

III. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Địa điểm nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển vào các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trường có chỉ tiêu tuyển dụng, hoặc Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, hoặc gửi theo đường bưu chính.
Mức thu lệ phí dự tuyển: Thực hiện thu theo Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức
(Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo mức thu và thời điểm thu lệ phí dự tuyển cụ thể sau)
3. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 08/9/2022 (trong giờ hành chính).
4. Số điện thoại của Phòng Nội vụ huyện: 02203 973 578 hoặc 0977718422.

 

 

IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng
1. Nội dung và hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng giáo viên được thực hiện theo hình thức xét tuyển, theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
+ Nội dung thi: kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Hình thức thi: Thi viết.
+ Thời gian thi 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.
2. Ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
V. Thời gian, địa điểm xét tuyển
1. Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển
Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian xong trước ngày 15/9/2022.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Thời gian:
Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành: thời gian vào sáng ngày 09/10/2022 (chủ nhật).
b) Địa điểm:
Tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Địa điểm tổ chức thi sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo cụ thể cho thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2).

 

Trên đây là thông báo tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 huyện Thanh Hà. Thông báo này được đăng tải trên Báo Hải Dương; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà, địa chỉ: (http://thanhha.haiduong.gov.vn); niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà (Phòng Nội vụ) và các Trường nơi có nhu cầu tuyển dụng.
Các ý kiến phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Thanh Hà theo số điện thoại 02203973578 hoặc 0977718422 trong giờ hành chính để được giải đáp và hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: thanhha.haiduong.gov.vn

0939364936