20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

UBND huyện Đức Hòa, Long An tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

UBND huyện Đức Hòa Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo huyện Đức Hòa năm 2021 như sau:

I.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức. Cụ thể như sau:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển

Thí sinh dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm dự tuyển, cụ thể như sau:

a) Vị trí việc làm giáo viên

– Giáo viên mầm non hạng III (mã số 07.02.26):

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số 07.03.29):

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số 07.04.32):

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b) Vị trí việc làm Nhân viên

– Nhân viên Kế toán (Kế toán viên trung cấp – mã số: 032)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

– Nhân viên Văn thư (Văn thư viên trung cấp – mã số: 008)

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Phụ ghi: Trường hợp có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng là mã chức danh nghề nghiệp văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 của chức danh nghề nghiệp văn thư viên trung cấp; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp văn thư viên trung cấp.

– Nhân viên Công nghệ thông tin (Quản trị viên hệ thống hạng IV- 11.06.15)

Có bằng tốt nghiệp trung cấp các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Nhân viên Thư viện (Thư viện viên hạng IV- mã số: 10.02.07)

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

Thực hành đối với vị trí dự tuyển là giáo viên.

Phỏng vấn đối với vị trí dự tuyển là nhân viên.

Nội dung thực hành, phỏng vấn gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp mà thí sinh đăng ký dự tuyển. Thời gian thực hành, phỏng vấn: 30 phút.

2. Nội dung tuyển dụng

2.1 Đối với vị trí việc làm giáo viên:

Thực hành giảng dạy một tiết hoặc một chủ đề cụ thể trong chương trình của cấp học ứng với vị trí việc làm mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

Thí sinh bốc thăm một trong số 05 tiết dạy hoặc chủ đề được cho biết trước, thực hành giảng dạy theo nội dung của tiết dạy hoặc chủ đề đó.

Ban Giám khảo chấm điểm thí sinh độc lập theo phiếu đánh giá tiết dạy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, điểm thực hành của thí sinh là điểm trung bình cộng của các giám khảo.

2.2 Đối với vị trí việc làm nhân viên

Nội dung phỏng vấn liên quan đến một chủ đề cụ thể gắn với vị trí việc làm mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

Thí sinh bốc thăm một trong số 05 chủ đề cho biết trước, trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của ban giám khảo đối với chủ đề đó.

Ban giám khảo chấm điểm thí sinh độc lập theo đáp án của các câu hỏi hoặc yêu cầu nêu trên, điểm phỏng vấn của thí sinh là điểm trung bình cộng của các giám khảo.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Phương án bố trí người trúng tuyển viên chức

Người có tổng số điểm (điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên nếu có) cao hơn sẽ được ưu tiên chọn đơn vị công tác trước theo chỉ tiêu tuyển dụng của môn dự tuyển, lần lượt từ cao đến thấp.

Trường hợp có 02 người trở lên có tổng số điểm (điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên nếu có) bằng nhau thì người có điểm thi vòng 2 cao hơn được chọn đơn vị công tác trước, nếu vẫn không xác định được thì thực hiện theo thứ tự sau:

+ Người có trình độ chuyên môn cao hơn: tiến sĩ trước rồi đến thạc sĩ, đến đại học.

+ Người trúng tuyển là nữ.

+ Nếu vẫn không xác định được người chọn đơn vị công tác trước thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

6. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển

6.1 Giáo viên

Nhu cầu tuyển 195 người:

a) Giáo viên Mầm non hạng III (mã số 07.02.26): 51 người.

b) Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số 07.03.29): 98 người, chia ra như sau:

Giáo viên dạy văn hóa: 83;

Giáo viên Tiếng Anh: 06;

Giáo viên Âm nhạc: 06;

Giáo viên Thể dục:

c) Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số 07.04.32): 46 người, chia ra như sau:

Giáo viên Toán: 10;

Giáo viên Sinh: 01;

Giáo viên Ngữ văn: 19;

Giáo viên Sử: 01;

Giáo viên Tiếng Anh: 07;

Giáo viên Giáo dục công dân: 01;

Giáo viên Công nghệ (KTCN: 01, KTNN: 01): 02;

Giáo viên Thể dục: 03;

Giáo viên Âm nhạc: 01;

Giáo viên Mỹ thuật: 01;

d) Nhân viên

Nhu cầu tuyển: 30 người:

Nhân viên Kế toán (Kế toán viên trung cấp- mã số: 032): 12;

Nhân viên Văn thư (Văn thư viên trung cấp- mã số: 008): 02;

Nhân viên Công nghệ thông tin (Quản trị viên hệ thống hạng IV- mã số: V.11.06.15): 02;

Nhân viên Thư viện (Thư viện viên hạng IV- mã số: 10.02.07): 14.

(Kèm theo Phụ lục tuyển dụng)

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 3851204).

Lệ phí dự tuyển: Mỗi người xin dự tuyển nộp lệ phí 400.000 đồng/ thí sinh (trên 100 thí sinh) theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (nộp nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển).

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng (từ ngày 05/10/2021- 03/11/2021), công khai trên Đài truyền thanh của huyện (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Hòa) và được đăng trên trang thông tin điện tử của huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://duchoa.longan.gov.vn và http://pgdduchoa.edu.vn.

2.  Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Lưu ý:

Khi điền nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn kèm theo Thông báo này để đăng ký chính xác vị trí dự tuyển (đăng ký chung theo các trường mầm non, tiểu học, THCS theo vị trí việc làm).

Chậm nhất từ ngày 18/11/2021- 24/11/2021, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng

Thời gian ôn tập tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa vào ngày 17/12/2021 (Khu B – Thị trấn Hậu Nghĩa – huyện Đức Hòa). Trường hợp có thay đổi thời gian, địa điểm ôn tập, phí tuyển dụng, sẽ có thông báo cụ thể (nếu có).

Tất cả các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của huyện Đức Hòa và Phòng Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://duchoa.longan.gov.vn và http://pgdduchoa.edu.vn (đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng).

UBND huyện Đức Hòa Thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người có nhu cầu dự tuyển viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo huyện Đức Hòa năm 2021 được biết.

****--- file đính kèm---****:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: pgdduchoa.edu.vn

0939364936