20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hồng Lam, Nghệ An tuyển dụng giáo viên năm học 2022 – 2023

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hồng Lam, Nghệ An tuyển dụng giáo viên năm học 2022 – 2023

 

 

 04/08/2022

 
 
 
 

Năm học 2022 – 2023 Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hồng Lam có nhu cầu tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau:

 

1. Vị trí, trình độ chuyên môn và số lượng cần tuyển, hình thức hợp đồng:

TT

Vị trí tuyển

 

giáo viên

Trình độ chuyên môn Số lượng Hình thức

 

ký hợp đồng

01 Dạy ngành Điện công nghiệp Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Điện, CCSP Dạy nghề 06 – 01 GV cơ hữu

 

– 05 GV thỉnh giảng

02 Dạy ngành Công nghệ Hàn Tốt nghiệp ĐH chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Hàn, CCSP Dạy nghề 02 – 01 GV cơ hữu

 

– 01 GV thỉnh giảng

03 Dạy ngành Điện lạnh Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Điện lạnh, CCSP Dạy nghề 02 – 01 GV cơ hữu

 

– 01 GV thỉnh giảng

04 Dạy ngành May Tốt nghiệp CĐ chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành May, CCSP Dạy nghề 01 Thỉnh giảng
05 Dạy ngành Kỹ thuật chế biến món ăn Tốt nghiệp CĐ chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, CCSP Dạy nghề 02 Thỉnh giảng
05 Dạy môn Ngữ văn Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Ngữ văn 01 Cơ hữu
06 Dạy môn Hóa học Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Hóa học 01 Thỉnh giảng
07 Dạy môn Vật lý Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Vật lý 01 Thỉnh giảng
08 Dạy môn Lịch sử Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Lịch sử 01 Thỉnh giảng
09 Dạy môn Địa lý Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Địa lý 01 Thỉnh giảng
Tổng cộng 17  

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 15/8/2022;

– Địa chỉ: Phòng Nhân sự Tổng hợp – Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hồng Lam

Số 382, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

 Điện thoại: 0989 456645 (Thầy Phan Đức Thuận – Phó Hiệu trưởng).

Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

Nguồn tin: baonghean.vn

0939364936