19 đường 24, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyển dụng giảng viên Khoa Địa chất năm 2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyển dụng giảng viên Khoa Địa chất năm 2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyển dụng giảng viên Khoa Địa chất năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 20/09/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.hcmus.edu.vn

0961616130