20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau:

 

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: ến hết ngày 30/08/2022

– Địa điểm:Phòng Tổ chức hành chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.hcmus.edu.vn

 

0939364936