19 đường 24, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau:

 

1. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 13/09/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – hành chính, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: ut.edu.vn

 

0961616130