20 Bùi Quốc Khái, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Các câu tiếng Anh bố mẹ nên luyện tập với con

Các câu tiếng Anh bố mẹ nên luyện tập với con

Bạn dùng câu "Time to get up! Let's get out of bed" khi muốn nhắc nhở con và "Do like this! Follow mommy, please" nếu muốn khuyến khích, động viên.

1. It’s time to go toread books, baby: Đã đến giờ đọc sách rồi con.

2. Wear your helmet, please: Đội mũ bảo hiểm vào đi con!

3. It’s time to study. Let's clean up, put away the toys: Đã đến giờ học rồi. Mẹ con mình cất dọn đồ chơi nào.

4. Are you having difficulty in this exercise? Let mommy help you: Con đang gặp khó khăn khi làm bài tập này à? Để mẹ giúp con nhé!

5. Are you happy at school today?: Hôm nay con đi học có vui không?

6. What's the matter with you? Can you share with mommy?: Có chuyện gì vậy? Con chia sẻ với mẹ được không?

7. Is it trouble you? Do you need some help?: Con gặp rắc rối à ? Con có cần giúp đỡ không?

8. Time to get up! Let's get out of bed: Đến giờ dậy rồi. Mình ra khỏi giường thôi nào.

9. We need to go home. Home sweet home: Chúng ta phải về nhà rồi.Về nhà yêu dấu nào con.

10. Mommy won’t be happy if you do it: Mẹ sẽ không vui nếu con làm điều đó.

11. Be careful! Slow down! Think a little and you will do it: Cẩn thận, chậm lại chút, suy nghĩ thêm tý nữa thôi và con sẽ làm được.

12. Do like this! Follow mommy, please: Con làm thế này nhé. Hãy làm theo mẹ nào.

13. Don't worry. Mommy is here! You will be safe: Đừng lo! Có mẹ ở đây rồi. Con sẽ an toàn.

14. You are too loud. Please calm down: Con nói to quá. Hãy bình tĩnh lại nào.

15. You are so sweet, my baby: Con thật là dễ thương, con yêu!

Đinh Thị Thái Hà

nguồn tin: https://vnexpress.net/

0939364936