19 đường 24, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Phân biệt person, persons, people và peoples

Phân biệt person, persons, people và peoples

Bốn từ này đều là danh từ chỉ người nhưng cách sử dụng cùng ý nghĩa của chúng khác nhau.

1. Person

Person là danh từ chung số ít dùng để chỉ một người, một cá nhân riêng biệt (không phân biệt giới tính, tuổi tác, mối quan hệ...).

Ví dụ: He is always the first person who leaves the online meeting (Anh ấy luôn là người đầu tiên rời khỏi cuộc họp trực tuyến).

I am the last person in my class to get married (Tôi là người cuối cùng trong lớp lấy vợ/chồng).

The person my brother loves all his life is his old girlfriend not his wife (Người mà anh trai tôi yêu trọn cuộc đời là người yêu cũ của anh ấy chứ không phải vợ).

2. Persons

Persons là danh từ chung ở dạng số nhiều của person (ít khi được dùng). Persons được dùng với ý nghĩa trang trọng và thường được dùng trong các văn bản pháp lý, văn bản trang trọng và biển báo.

Ví dụ: Any persons coming here are welcome (Bất cứ ai đến đây cũng được chào đón).

 

Any person or persons found in possession of illegal substances will be prosecuted (Bất kỳ người nào hoặc những người bị phát hiện tàng trữ các chất bất hợp pháp sẽ bị truy tố).

3. People

People cũng là danh từ chung số nhiều để chỉ nhiều người một cách chung chung.

Ví dụ: My neighbors are so nice people (Hàng xóm nhà tôi là người rất tốt).

How many people are there in your group? (Nhóm bạn có bao nhiêu người?).

I don’t like people who are selfish (Tôi không thích những người ích kỷ).

4. Peoples

Peoples là một từ dùng để chỉ một cộng đồng (a society) nhóm người (a community) hoặc dân tộc (a nation).

Ví dụ: The peoples of Asia join hands to build a safe and prosperous region (Các dân tộc ở châu Á chung tay xây dựng một khu vực an toàn và thịnh vượng).

The 54 peoples in Vietnam live peacefully together (54 dân tộc anh em trên đất nước Việt nam chung sống một cách hòa bình).

The English-speaking peoples all over the world use the knowledge of English as a common language (Cộng đồng người nói tiếng Anh trên toàn thế giới sử dụng kiến thức về Tiếng Anh như một ngôn ngữ chung).

Đinh Thị Thái Hà

nguồn: https://vnexpress.net/

0961616130