19 đường 24, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

kỹ thuật dạy học " Lược đồ tư duy"

Kĩ thuật "Lược đồ tư duy"

Thế nào là kĩ thuật "Lược đồ tư duy"?

Lược đồ tư duy (còn được gọi là bản đồ khái niệm) là một sơ đồ nhằm trình bày một cách rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay nhóm về một chủ đề. Lược đồ tư duy có thể được viết trên giấy, trên bản trong, trên bảng hay thực hiện trên máy tính.

Cách làm

 • Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay vẽ một hình ảnh phản ánh chủ đề.
 • Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh chính. Trên mỗi nhánh chính viết một khái niệm, phản ánh một nội dung lớn của chủ đề, viết bằng CHỮ IN HOA. Nhánh và chữ viết trên đó được vẽ và viết cùng một màu. Nhánh chính đó được nối với chủ đề trung tâm. Chỉ sử dụng các thuật ngữ quan trọng để viết trên các nhánh.
 • Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung thuộc nhánh chính đó. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường.
 • Tiếp tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo.

Ứng dụng

Lược đồ tư duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau như:

 • Tóm tắt nội dung, ôn tập một chủ đề;
 • Trình bày tổng quan một chủ đề;
 • Chuẩn bị ý tưởng cho một báo cáo hay buổi nói chuyện, bài giảng;
 • Thu thập, sắp xếp các ý tưởng;
 • Ghi chép khi nghe bài giảng.

Lược đồ tư duy câu chuyện "Ba chú heo con"Lược đồ tư duy câu chuyện "Ba chú heo con"

Ưu điểm

 • Các hướng tư duy được để mở ngay từ đầu;
 • Các mối quan hệ của các nội dung trong chủ đề trở nên rõ ràng;
 • Nội dung luôn có thể bổ sung, phát triển, sắp xếp lại;
 • Học sinh được luyện tập phát triển, sắp xếp các ý tưởng.
0961616130